Den der kun ta'r spøg for spøg
og alvor kun alvorligt
Han og hun har faktisk fattet
begge dele dårligt

-Piet Hein

Forskelligt fra mit liv...

Forskelligt fra mit liv...

Vindmøller PDF Udskriv

CO2-bekæmpelse med vindkraft

Dette projekt er skrevet på den Naturvidenskabelige basisuddannelse på RUC på 1. semester. Det kan lånes i trykt form på Roskilde universitetsbibliotek.

Abstract

Med indførelsen af den nye elreform er der igen opstået debat omkring vindmøller. Dette projekt behandler nogle af de problemstillinger, der diskuteres i denne forbindelse. De berørte emner er elreformen, det forestående liberaliserede elmarked, placering af vindmøller, energi- og CO2-balancen samt redskaber til opretholdelse af forsyningssikkerheden. Der fokuseres hovedsageligt på muligheden for at reducere udledningen af CO2 ved hjælp af vindmøller. Ud fra beregninger og diskussioner konkluderes, at vindmøller kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-emissionen. Der er imidlertid en række faktorer, der skal tages hensyn til ved udbygningen af vindkraft i elsektoren. Generelt vil vindmøller være en miljømæssig fordel, men er på nuværende tidspunkt ikke økonomisk rentable.

Download

Du kan downloade projektrapporten som pdf (uden forside): vind.pdf (ca. 1.4 MB)

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack