As I was going up the stair
I met a man who wasn't there
he wasn't there again today
I wish that man would go away

-Svend Åge Madsen, fra "Manden der opdagede at han ikke eksisterede"

Forskelligt fra mit liv...

Forskelligt fra mit liv...

Lysspredning PDF Udskriv

Lysspredning ved brydning simuleret på en datamat

Dette projekt er skrevet på den Naturvidenskabelige basisuddannelse på RUC på 4. semester. Det er således et projekt som projektgruppens deltagere var til eksamen i. Det kan lånes i trykt form på Roskilde universitetsbibliotek.

Abstract

Denne rapport omhandler lysspredning ved brydning simuleret ved ray-tracing på en datamat. I den forbindelse beskrives de overordnede principper for ray-tracing, fysisk teori for refraktion af lys, samt farveteori til brug ved repræsentation af spektralfordelingers farver, herunder CIE- og RGB-farvemodellerne. Der konstrueres en algoritme, der håndterer beregning af lysbrydning ved hjælp af Cauchy's formel, samt farveberegning på baggrund af lysets spektralfordeling. Farveberegningen omsætter lysets spektralfordeling til en farve i standard-farvemodellen sRGB. Denne algoritme implementeres i en todimensional ray-tracer, der demonstrerer algoritmen. Via implementationen kontrolleres algoritmen visuelt. Efterfølgende foretages der et eksperiment, hvor der sammenlignes med forskellige spektralfarver. Det konkluderes at lysspredning ved brydning på en datamat kan simuleres korrekt i forhold til den fysiske model for brydning af lys. Farverepræsentationen vurderes visuelt til at være rimelig, men begrænses af den valgte farvemodel - blandt andet kan spektralfarver ikke repræsenteres. Eksperimentet viser, at algoritmens farveberegning giver et teoretisk godt resultat, men at der, sandsynligvis på grund af en mindre fejl i forsøgsudførslen, er uoverensstemmelser med forsøgspersonernes farvematch.

Download

Du kan downloade projektrapporten som pdf: brydning.pdf (ca. 1.5 MB)

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack