As I was going up the stair
I met a man who wasn't there
he wasn't there again today
I wish that man would go away

-Svend Åge Madsen, fra "Manden der opdagede at han ikke eksisterede"

Forskelligt fra mit liv...

Forskelligt fra mit liv...

Kunstig intelligens PDF Udskriv

Maskinel intelligent natursprogsdialog ved formel vidensrepræsentation

Dette projekt er skrevet på den Naturvidenskabelige basisuddannelse på RUC på 3. semester. Det kan lånes i trykt form på Roskilde universitetsbibliotek.

Abstract

Projektet er skrevet med udgangspunkt i problemformuleringen: Kan en maskine bringes til at føre en intelligent skriftlig dialog på natursprog? Valget af problemformulering begrundes ud fra den vægt, der har været lagt på natursprogsforståelse inden for forskningen i kunstig intelligens. Her kan specielt Turings test fremdrages. For at besvare problemformuleringen, er det nødvendigt, at afgøre hvad der forstås ved begreberne intelligens og maskine. I dette projekt defineres en maskine som værende et automatisk formelt system, og det forklares hvad dette vil sige. Intelligensbegrebet belyses ved at se på forskellige teoretiske tilgange til dette, og sammenfatte disse i tre hovedtilgange. Derefter ses på et konkret eksempel på et system, der benytter natursprog, nemlig chatrobotten Alice. Der ses også på ontologier, der er en teknologi, der kan give fremtidige systemer en bedre natursprogsforståelse. Det konkluderes, at ved brug af ontologier vil det i fremtiden være muligt at føre en rimeligt overbevisende dialog på natursprog. Hvorvidt denne dialog også bliver intelligent, afhænger på afgørende vis af den valgte definition af dette. Det konkluderes, at chatrobotten Alice ikke er intelligent ifølge nogen af de fremdragne teorier.

Download

Du kan downloade projektrapporten som pdf: intelligens.pdf (ca. 849 KB)

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack